Bij de familie Lammers , Notterweg 17 , 7642 LT Wierden
Opgeven voor 10 november a.s. bij Joop Timmer: bij voorkeur per email   joop.t@ziggo.nl. Tel.nr:  06 53752221
Programma:
15:00 uur Ontvangst koffie, thee en krentenwegge.
15.30 uur Bezoek kudde en uitleg van de fokker.
16.30 uur Terugkomst in de stal, consumpties.
17.00 uur 5 ooi lammeren beoordelen en plaatsen 1t/m 5.
17.30 uur Uitreiking bekers door bestuur aan de leden.
17.45 uur Uitreiking bekers en prijzen van de kuddekeuring door Albert Boelen.
Waarbij geldt niet aanwezig schuift de prijs op, bekers blijven bij de winnende kudde!
18.00 uur Uitslag ooilammeren beoordeling.
19.00 uur Stamppotbuffet in de stal. Er wordt voor verwarming gezorgd, maar doe wel warme kleding aan!

Einde tussen 21.30 uur en 22.30 uur.
De kosten voor deze dag bedragen 25 euro per persoon incl. buffet en alle consumpties.

HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST!!!

Familiedag 2016