Scrapie

Scrapie of schuurziekte is een ziekte aan het centraal zenuwstelsel bij schapen en geiten, die veroorzaakt wordt door prionen. De ziekte behoort tot de TSE’s (transmissible spongiform encephalopathies), waartoe ook boviene spongiforme encefalopathie (BSE), de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en kuru, een prionziekte bij menseneters op Nieuw-Guinea, behoren.

Volgens de huidige inzichten is de ziekte niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar om alle risico’s te vermijden worden besmette dieren buiten de voedselketen gehouden. [...]

 

Zwoegerziekte

Zwoegerziekte (maedi-visna) is een besmettelijke longaandoening bij schapen, die veroorzaakt wordt door een lentivirus, die behoort tot de retrovirussen. De ziekte is verwant aan Caprine arthritis encephalitis(CAE), die bij geiten voorkomt.

De ziekteverschijnselen zijn sterke vermagering, ademhalingsmoeilijkheden (zwoegende ademhaling), uierproblemen en minder melkgift. Uiteindelijk sterft het schaap. Plotselinge sterfte kan plaatsvinden na inspanning, opjagen of bijkomende infectie. [...]

 

CL

Caseous lymphadenitis (CL), pseudotuberculose of bultenziekte is een chronische ziekte bij schapen en geiten, die veroorzaakt wordt door de bacterie Corynebacterium pseudotuberculosis.

In de Verenigde Staten is CL de meest voorkomende ziekte in geitenkoppels. In 1984 is de eerste geit met CL waargenomen in Nederland. De bacterie is waarschijnlijk met geïmporteerde geiten in Nederland terechtgekomen. In de schapenhouderij leidde dit niet tot problemen. [...]

 

Leverbot

De leverbot die in ons land verreweg het meest voorkomt heeft de naam Fasciola hepatica. Daarnaast komt een heel enkele keer de kleine leverbot voor met de naam Dicrocoelium dendriticum.

De leverbot Fasciola hepatica leeft als volwassen parasiet in de galgangen van de lever van vooral herkauwers, maar kan ook voorkomen bij de mens. De volwassen worm is ongeveer 3 cm lang, ruim 1 cm breed en plat van vorm. Leverbotziekte kan alleen voorkomen waar de tussengastheer, leverbotslak, Galba truncatula, voorkomt. Dit zijn vooral veen- en kleigronden waar de bodem een groot deel van het jaar vochtig is. [...]

 

Blauwtong

Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is vernoemd naar een van de symptomen die als gevolg van deze ziekte kan optreden, namelijk de blauwe tong die dieren kunnen krijgen, wat veroorzaakt wordt door cyanose. Naast schapen kunnen ook rundvee, geiten, dromedarissen, buffels en wilde herkauwers besmet worden met het blauwtongvirus.

Blauwtong is niet overdraagbaar op mensen en vormt dus geen bedreiging voor de mens. De verspreiding van blauwtong vindt plaats via een vector; blauwtong is dus een zogenaamde vectorziekte. Vanwege de economische schade die de ziekte kan veroorzaken staat blauwtong op de lijst van meldingsplichtige ziekten van de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid). [...]