Staartenfokprogramma SSN

De Nederlandse overheid voert een beleid wat het aantal ingrepen bij dieren zoveel mogelijk beperkt. Dit om het dierenwelzijn te optimaliseren. Het SSN ondersteund dit streven. Bij onze schapen vallen 2 ingrepen direct op; de oornummers en de afwezige staart. Op termijn zouden we de oornummers kunnen vervangen door een chip. De overheid staat dit nu nog niet toe. Wel mogen SSN leden de staarten van de lammeren couperen. Het SSN heeft een ontheffing voor het algemene couperverbod. Deze ontheffing is tijdelijk en gekoppeld aan de volgende voorwaarden:

  • Alleen leden van het SSN mogen Suffolks couperen
  • Middels een fokprogramma, wat voor elk lid verplicht is, fokken we een kortere staart waardoor op termijn het couperen achterwege kan blijven.

 

Waarom kregen we deze ontheffing?

Veel schapenhouders kennen de aantasting door maden bij hun schapen. Vleesvliegen leggen op natte plekken in de wol eitjes waar maden uit geboren worden. (myasis). Dit is voor het schaap erg pijnlijk en kan snel leiden tot flinke wonden met de dood tot gevolg. Vaak worden de eitjes afgezet rondom de staart. Zeker als de wol op de achterhand nat en vuil is. Een lange en bewolde en vervuilde staart is voor een schaap niet op te tillen tijdens het plassen. Helemaal niet als er aangekoekte mest op zit. De ideale broedplaats voor de vleesvlieg.

De staarten couperen doen we met middels een elastiekje wat met een speciale tang direct na de geboorte aangebracht wordt. De reacties van de lammetjes is heel beperkt. Ze voelen dit nauwelijks. Door deze ingreep kan veel ellende op latere leeftijd voorkomen worden.

Succesvol fokprogramma heeft wel tijd nodig.

Alle dieren worden sinds 10 jaar voorzien van een fokwaarde. Elk jaar selecteren we slecht 35% van de rammen met de beste fokwaarden die de volgenden generatie mogen verwekken. Een enorme aderlating voor onze leden maar nodig om tot kortere staarten te komen. Alle leden onderschrijven deze methode. We boeken duidelijke vooruitgang. De staarten worden korter. Vooral de extreem langere staarten komen niet meer voor. Om de vijf jaar onderzoekt de Wageningen universiteit de resultaten. De rapporten die zij publiceren tonen aan dat we op de juiste route zitten naar een kortere staart. In de fokkerij gaan dingen langzaam als je een hele populatie wil meenemen naar een ander niveau. We hopen dat de overheid ons die ruimte blijft geven totdat we een halvering van de staartlengte bereikt hebben.