Doelstellingen

Het S.S.N. stelt zich ten doel:

  • Het in de meest ruime zin van het woord bevorderen van het raszuiver fokken van het Suffolk schaap.
  • Alsmede het bevorderen van het gebruik van het Suffolk schaap in de schapenhouderij in het algemeen.
  • Het (doen) bijhouden van een stamboekregister.
  • Het S.S.N. houdt wat het fokbeleid betreft rekening met hetgeen in het land van oorsprong van het Suffolk ras gebruikelijk is.
  • Dit betreft met name het vaststellen van de rasbeschrijving, het aangeven van afwijkingen die al of niet binnen deze rasbeschrijving zijn toegestaan, het uitvaardigen van foktechnische richtlijnen en procedures ten behoeve van het raszuiver fokken en het controleren van de naleving hiervan door de leden en/of andere Instanties.
  • Het S.S.N. verzamelt gegevens over en bevordert studie naar het nut van Suffolk schapen bij de schapenhouderij in het algemeen.
  • Het geeft hierover adviezen en voorlichting en voert propaganda.

Uiteraard wordt door het S.S.N. alle mogelijke moeite gedaan om de belangen van de leden te behartigen door :

  • Het organiseren van keuringen, demonstraties en evenementen.
  • Het maken van reclame in vakbladen, het uitgeven van het verenigingsblad Suffolk-folks, een Jaarboek en een introductieboekje voor nieuwe leden.