RSS Nieuws platform KSG

  • Platform KSG ondertekent position paper wolf mei 11, 2022
    Het Platform KSG is mede-ondertekenaar van een position paper die namens een brede coalitie van belanghebbenden is opgesteld. De position paper is naar de minister van Natuur en Stikstof gestuurd. Preventieve maatregelen om vee te beschermen zijn essentieel om de schade door een groeiende wolvenpopulatie in te perken. Wolfwerende rasters moeten door de overheid worden […]
  • Bijeenkomst preventie wolvenschade West Drenthe 11 november 2021 november 7, 2021
    In de afgelopen weken zijn in het westelijk deel van Drenthe vele aanvallen op schapen en één op een kalf gemeld. Hoewel een DNA onderzoek definitief uitsluitsel moet geven wijzen de waarnemingen op de schadelocaties op aanvallen door een wolf. Zowel voor de dieren als voor de houders is een wolvenaanval een ingrijpende gebeurtenis. Dit […]