RSS Nieuws platform KSG

  • Nieuw convenant Diergezondheidsfonds 2020-2024 juni 12, 2019
    Het Platform KSG is partner in het convenant Diergezondheidsfonds (DGF). Binnenkort zal een nieuw convenant voor de jaren 2020-2024 worden ondertekend. In de afgelopen periode hebben de onderhandelingen hiervoor plaatsgevonden. Al lange tijd wilden wij aparte tarieven voor schapen- en geiten. Deze wens komt voort uit het feit dat het risicoprofiel van de grote melkgeitenbedrijven […]