RSS Nieuws platform KSG

  • Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies november 20, 2018
    In een eerder stadium heeft het Platform KSG de werkgroep LUPUS van het IPO en de gedeputeerden van de oostelijke provincies gewezen op een aantal tekortkomingen in het concept interprovinciaal wolvenplan. Helaas hebben wij hierop geen of onbevredigende reacties gekregen. Daarom hebben wij ons gewend tot de leden van de Provinciale Staten van alle 12 […]
  • Wolven pakken ook hobbyschapen oktober 2, 2018
    Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders beschouwt de komst van de wolf als een gegeven. Wij hebben daarom constructief meegewerkt aan het nieuwe interprovinciaal wolvenplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de bescherming van schapen tegen predatie door wolven. Juist op dit punt schiet het concept wolvenplan zoals het nu voorligt ernstig tekort. De […]
  • Wolven: Platform KSG zet in op preventie juni 8, 2018
    Tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders van 5 juni j.l. is unaniem bijgaande positiebepaling aangenomen. Niemand is blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken. Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) > In de positiebepaling wordt gevraagd […]