RSS Nieuws platform KSG

  • Preventie wolvenschade in Drenthe april 20, 2020
    Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben € 50.000,- beschikbaar gesteld voor preventieve maatregelen waarmee schapen- en geitenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven. De gebiedscommissie in oprichting, waarin ook een vertegenwoordiger van het Platform KSG zitting heeft, kan direct aan de slag. Dit betekent dat binnenkort aanvragen van schapen- en geitenhouders kunnen worden toegewezen. Het budget […]
  • Concept preventieplan Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland gereed april 15, 2020
    De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan, dat als basis zal dienen voor de provinciale subsidieregeling van wolvenwerende maatregelen. Dit proces is uitgemond in een 95% versie van het preventieplan, die vanaf 15 april wordt voorgelegd aan de achterbannen van alle leden van de wolvencommissie. Het Platform KSG […]