RSS Nieuws platform KSG

  • Preventie wolvenschade op de Veluwe juli 22, 2019
    Het Platform KSG is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland. Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform KSG op 5 juni 2018 is aangenomen en tijdens de laatste ALV op 27 mei 2019 is bevestigd. Wij zijn niet blij met de komst van de wolf, maar […]