Nieuws SSN

Geen berichten gevonden.

RSS Nieuws platform KSG

 • Blauwtong strategie vaccinatie BTV-3 april 29, 2024
  In 2023 is Nederland getroffen door een uitbraak van blauwtong virus serotype 3 (BTV-3). Dit heeft in de getroffen gebieden geleid tot veel ziekte en sterfte onder herkauwers, vooral onder schapen en koeien, en in mindere mate onder geiten en andere herkauwers. Doordat knutten, die het virus verspreiden, bij lage temperaturen niet actief zijn, is […]
 • Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccin. april 29, 2024
  Datum: 21-2-2024 Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccinPlatform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (KSG) krijgt de laatste week vragen van onze leden over het garantiefonds voor de blauwtong type 3 vaccinaties. Wij hebben gesproken met de initiatiefnemer en informeren u graag. AlgemeenPlatform KSG is teleurgesteld dat de overheid geen garantie wil afgeven aan de farmaceuten voor […]
 • Code goed houderschap schapen en geiten april 29, 2024
  De volledige tekst van de code goed houderschap kunt u vinden op onze website www.platform-ksg.nl. Deze code is opgesteld door platform KSG in samenwerking met Stichting Levende Have en is gedateerd op 22 september 2010. Wij dachten dat het nu wel tijd wordt om de code te updaten en eventueel aan te vullen met onderwerpen […]
 • Tarieven destructie Rendac en rol van Platform KSG in dit dossier. april 29, 2024
  Tarieven destructie InleidingDierhouders zijn verplicht kadavers te melden en te laten ophalen voor verwerking. De rijksoverheid (Ministerie van LNV) sluit een contract met Darling IngrediĆ«nts (waar Rendac onder valt) voor het ophalen en verwerken van kadavers. Ook wordt er door Rendac reservecapaciteit in stand gehouden om in geval van een dierziekte kadavers te kunnen ophalen. […]